Pro rok 2021 připravujeme

Přes momentální nepříznivou situaci máme nové plány a umělecké vize. Co se chystá?

(Data i tituly se budou aktualizovat dle situace)

19.6.2021 - Koruna ctností ( s hudbou J.D.Zelenky) - premiéra (Barokní den v Mariánské Týnici)

20.7.2021 - Ch.W.Gluck: Don Juan (1761) - premiéra a W.A.Mozart: Pantalon a Kolombina (1783)- obnovená premiéra (Letní scéna HAMU Praha) společně s orchestrem Musica Florea

Repríza na MHF Český Krumlov (v jednání)

1.-5.8.2021 - Letní akademie Hartig Ensemble (Český Krumlov)

21.8. 2021 - Baroko vážné i nevážné (Monteverdi: Il ballo delle ingrate+Campra, Lambranzi et al.: Nesmrtelný Harlekýn (SZ Litomyšl, v rámci Festivalu Litomyšlské dny barokní tradice))

10.-11.9. 2021 - Baroko vážné i nevážné - zájezd do Polska (Kielce)

Dále se můžete těšit na krásnou FOTOKNIHU z našich představení a DOKUMENT o naši práci na baletním repertoáru se španělským vlivem!