Pro rok 2019 připravujeme:

Pro rok 2019 připravujeme:

  • Melodram s baletem z konce 18. století českého skladatele Václava Bartoloměje Praupnera Kirké (1789). Společný projekt s orchestrem Musica Florea, novodobá premiéra v historicky poučené interpretaci - konec června 2019, mobilní divadlo Florea Theatrum na Letní scéně HAMU, Praha.

 

 

 

 

  • 2. Letní akademii Hartig Ensemble – 14.-20.7.2019 v Českém Krumlově

 

     

 

  • Zahajovací večer pro MHF Český Krumlov v zámecké zahradě – 19.7.2019

 

 

 

  • Obnovenou premiéru Händlovy Terpsichory (1734) spolu s pastorálním pot-pourri z nejoblíbenějších barokních a rokokových tanců a písní, včetně Rebelových Les caractères de la danse25.7.2019 v Barokním divadle zámku Český Krumlov, společně s orchestrem Musica Florea.

 

 

 

 

  • Nový program složený ze Španělskem ovlivněných tanců různým období a hudebních skladeb s pracovním názvem Od dona Quijota ke Carmen.